Tarifas  Línea Rosario - Álvarez a partir del 01/05/22

TARIFA NORMAL VIGENTE EN  ROSARIO-ALVAREZ ($)

  ROSARIO  CAROLINA MUCHACHOS PIÑERO ALVAREZ
ROSARIO - 160.00 190.00
230.00
250.00
CAROLINA - 71.15 71.15
95.00  120.00 
MUCHACHOS - - -  80.00  
 100.00 
PIÑERO - - - - 71.15
ALVAREZ - - - - 71.15

TARIFAS LÍNEA ROSARIO - ALBARELLOS A PARTIR DEL 01/05/22

TARIFAS ROSARIO-ALBARELLOS ($). 
  ROS  CAROL L.PINOS

V.AM

ACC.DOM

4ESQ URANGA ABARELLOS.
ROS  - 160.00 190.00 255.00 235.00 280.00

320.00

360.00
CAROL - 71.15 71.15 120.00 100.00 140.00 190.00 230.00
LOS PINOS - - - 90.00 75.00 115.00 160.00 200.00

V. AMELIA

- - -  - 100.00 140.00 190.00 230.00
DOMINGUEZ -   -  - - 80.00 120.00 160.00
4 ESQUINAS - - - - - 80.00

120.00

URANGA - - -  - - - - 80.00
ALBARELLOS - - - - - - - -

TARIFAS ROSARIO - ACEBAL A PARTIR DEL 01/05/22

TARIFAS ROSARIO-ACEBAL ($)
  ROS  CAROL  PINOS V.AM

Acc. DOM

4ESQ C.SAU ACEBAL
ROS  - 160.00 190.00 255.00 235.00 280.00 310.00 330.00
CAROL - 71.15 71.15 120.00 100.00 140.00 175.00 190.00
PINOS - - - 90.00 75.00 115.00 145.00 160.00
V.AM - - - - 100.00 140.00 175.00 190.00

DOM

-

-

- - - 80.00 110.00 120.00
4 ESQ. - - - - - - 71.15 85.00
SAUCE - - - - - - - 71.15
ACEBAL - - - - - - - -

PRECIOS ABONOS A PARTIR DEL

ABONOS
ALVAREZ  
LA CAROLINA  
LOS MUCHACHOS  
PIÑERO  
LOS PINOS  
VILLA AMELIA  
ACEBAL  
CNEL. DOMINGUEZ  
CARMEN DEL SAUCE  
URANGA